Frågor för vuxna med CAH – män och kvinnor

Att växa upp med en medicinsk åkomma som CAH kan vara väldigt jobbigt och en del personer kräver mycket stöd. De problem som CAH medför kan underlättas om rätt sorts information finns tillgänglig och kan diskuteras varsamt vid behov. Hos tonåringar behöver frågor som sexualitet och fertilitet tas upp tidigt så att de kan möta det vuxna livet med självförtroende. Dessa frågor kan vara svåra att diskutera för en del föräldrar, barn och läkare.

Som vid andra medicinska åkommor förekommer det en bred variation av hur en individ påverkas av CAH. Därför kommer inte allt i detta häfte att vara relevant för alla med CAH. CAH påverkar till exempel kvinnor och män olika. Det här häftet beskriver hur några vuxna har upplevt att CAH har påverkat deras liv. Att ge uttryck för dessa känslor har möjliggjort för dem att hitta nya vägar att bearbeta sina känslor. Familjen, vänner, stödgrupper, kuratorer och läkare kan utgöra andra viktiga stödinstanser. Räcker inte detta kan det ibland vara nödvändigt att kontakta en specialist som har erfarenhet av de problem som hör ihop med CAH.