Genetik

I kromosomerna finns arvsanlagen, ungefär 100 000 i varje kromosom. 22 kromosomer kommer från fadern och lika många kromosomer kommer från modern. Den störning, eller avsaknad av gen, som ger CAH sitter i 6:e kromosomen. Störningen måste ärvas från båda föräldrarna för att barnet skall få CAH. Är bara den ena föräldern anlagsbärare kan barnet bli frisk anlagsbärare.