Anmälan CAH dagen på Karolinska 18/3

Anmälan görs på följande länk senast den 10/3

Lokal: Karolinska Solna, Elevhemmet, Ligger på baksidan av apoteket vid huvudingången.

Karta blir utskickat ca 1 vecka innan tillsammans med  program och lunchmeny

 

Program

9-10

Samling, kaffe

10-11

CAH bakgrund                                                  Anna Nordenström

Behandling

11-12

Registerstudier CAH                                      Anna Nordenström

Frågor

12-13 Lunch

13 -13.30

Predex , vad studeras?                                  Svetlana Lajic

13.30-14.00

Psykologiska test,                                           Anton Gezelius

hur gör man och vad betyder det?

14.00 14.30

kaffe

14.30-15

Kognitiv uppföljning,                                     Svetlana Laji

barn med DEX

Kognitiv uppföljning,                                     Leif Karlsson

vuxna  med CAH

1515.15.30

dsd-LIFE,  första resultat                             Anna Nordenström

Kostnad Fritt för medlemmar, 150 kr för icke medlemmar. Lunch och kaffe ingår.

 

Vid frågor Kontakta Johan Brask

johan.brask@gmail.com

0730-528992

 

Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering SOU 2014:91

CAH-föreningen har blivit tillfrågad ifall vi har någon åsikt om den nya lagen om Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. Som förening är det svårt att ta ställning till de juridiska eller medicinska frågorna. Dock tycker jag det är viktigt att våra åsikter och erfarenheter kommer fram så de kan ta hänsyn till dem. Detta gäller både de vuxna som själva har brottats med dessa frågor och de föräldrar som har satts i den situationen. Många av er föräldrar har brottats med frågor om hur man ska ställa sig till sitt barns könsidentitet kontra de medicinska ingrepp som erbjuds eller i många fall i omvänd tidsordning, först ta ställning till medicinska ingrepp innan man har en aning om barnets könstillhörighet.

Jag hoppas att ni med erfarenhet och åsikter kontaktar mig så att era röster kan höras. Jag vill ha era åsikter senast den 10 mars. Den 17 mars ska vi träffa en av de som jobbar med lagförslaget och ge våra åsikter. Ni kan kontakta mig på epost johan.brask@gmail.com eller om ni finner det enklare att samtalas på tel 0730528992

De mail och andra uppgifter vi får in kommer att behandlas konfidentiellt och efter mötet den 17 mars kasseras. Inga personliga uppgifter kommer att spridas.

SOU 2014:91 är på över 300 sidor. Jag bifogar den. På sidorna 17-25 finns en sammanfattning. Lagförslaget går ut på att man särskiljer Juridiskt Kön (dvs vilket kön det står på ID kort och personnummer) och det medicinska könet. Man ändrar även på åldersgränser och när man måste ha föräldrars godkännande som barn.