Brist på glukokortikoider och aldosteron

Om inte kroppen kan tillverka tillräckligt med kortisol kan man få mer eller mindre allvarliga symtom:
– trötthet
– värk, stelhet
– lågt blodtryck
– yrsel
– aptitlöshet
– nedsatt immunförsvar
– illamående, kräkningar
– attacker av buksmärtor
– cirkulationssvikt vid hög feber

Brist på Aldosteron ger:
– lågt natrium i blodet
– högt kalium i blodet
– salthunger
– minskad hjärtvolym
– oregelbunden hjärtverksamhet

Förening Varumärke Relativ styrka
Hydrokortison Hydrocortone® 1
Solu-Cortef® 1
Kortisonacetat Cortone® 0,8
Cortal® 0,8
Prednisolon Prednisolon
Pharmacia® 5
Dexametason Decadron® 80
Dexacortal®
Fludrokortisonacetat Florinef®

Hydrocortone® och Cortone® används under uppväxttiden. När barnet har kommit upp i övre tonåren/vuxen ålder övergår man ibland till mer långtidsverkande preparat, t ex Prednisolon®. Solu-Cortef® är bra att ha med sig på utlandsresan om man t ex skulle bli magsjuk och inte kan komma under riktig läkarvård. Solu-Cortef® sprutar man in i en muskel.

Hydrocortone®, Cortone® och Prednisolon® påverkar även saltbalansen medan Decadron® inte har någon sådan verkan.