Kirurgisk behandling

Flickor med CAH behöver ofta opereras i sina yttre könsorgan. En första operation, en förminskning av klitoris, görs så tidigt som möjligt, helst innan barnet blivit 6 månader. När flickorna kommit upp i puberteten opereras blygdläpparna och slidöppningen, om det är nödvändigt. På försök försöker man operera färdigt redan före 2-års ålder. Som vuxna kan flickorna ha ett normalt samliv. De kan få egna friska barn om de är välinställda på sin behandling. Ibland får flickor problem, främst psykiska, därför att de tycker att de ser annorlunda ut i underlivet.