Flickor och kvinnor med CAH

Finns det någon anledning att oroa sig för att flickor med CAH kan få svårt att föda barn normalt eller måste de föda genom kejsarsnitt?
Det beror på hur mycket plastikkirurgi som varit nödvändigt. Tala med din gynekolog som har undersökt flickan!

Kan man äta p-piller om man har CAH?
Det finns ingenting son hindrar CAH flickor från att äta p-piller om de uppfyller de krav vi ställer på alla som skall ha denna medicinering. Tidigare genomgång av blodpropp eller ärftlighet för sådan sjukdom är den viktigaste kontraindikationen. Vi är också litet tveksamma när det gäller mycket överviktiga kvinnor då de också har en ökad risk för blodpropp. Om man har ett s k PCO-syndrom, är det snarare en fördel att äta p-piller. Man får regelbundna menstruationer och minskar den androgena effekten från äggstockarna, dvs minskar ökad hårväxt, akne och andra androgena effekter.

Ska en kvinna med CAH (saltförlorare eller ej) som vill bli gravid genomgå någon speciell behandling? Om hon lyckas bli gravid ska hon då äta mer medicin under graviditeten och amning?
Om kvinnan medicinerar med hydrokortison, kortisonacetat eller prednisolon kan denna medicinering fortsätta under graviditeten. Dexametason undvikes under graviditet då den medicinen passerar moderkakan och påverkar fostret. Man behöver vanligen inte ändra medicineringen under graviditet. Vid förlossning ökar man dosen på samma sätt som sker inför ett kirurgiskt ingrepp. Förlossningsavdelningar har ett speciellt schema för detta.

Vår flicka är på väg in i en för tidig pubertet och får medicin för att blockera puberteten. Vilka behandlingsalternativ finns det? Vad har dessa läkemedel för biverkningar? Hur länge måste flickan medicinera? Hur viktigt är det att man tar dessa mediciner regelbundet (gäller särskilt medicin i sprayform)?
Om man efter diskussion med sin läkare kommer fram till att pubertetsutvecklingen behöver bromsas och om det är en normal men alltför tidig pubertet, är s k GnRH-agonister de överlägset mest effektiva. Dessa mediciner har också få biverkningar – en liten viktökning på ett par kilo är vanlig. Behandlingsperiodens längd får avgöras individuellt beroende på den psykosociala situationen, barnets ålder, kroppslängd mm. Detta avgörs av föräldrarna och läkaren i samarbete.