Idrott och CAH

Måste man kräva dispens hos Riksidrottsförbundet för att få lov att träna och tävla om man har CAH och äter kortison?
Om någon idrottsman/-kvinna tar kortisonpreparat på grund av en sjukdom, löper man inte risk att bli diskvalificerad. Det är emellertid viktigt att om man blir föremål för kontroll, omedelbart berättar att man använder den medicinen, och hänvisar till behandlande läkare för ytterligare information. Om man däremot håller tyst vid provtagningen, blir det en stor byråkratisk process att i efterhand förklara varför provet var positivt. Berätta således omedelbart om medicineringen vid provtagning.

Riskerar en kvinna med en lätt form av CAH som inte är behandlad att fastna i en dopingkontroll på grund av förhöjda testosteronvärden?
Om en kvinna som känner till att hon har CAH i lätt form blir föremål för dopingkontroll, bör hon på samma sätt berätta för kontrollanten att hon har en sjukdom som stör hormonproduktionen. Då blir handläggningen densamma som ovan. Möjligen skulle man kunna tänka sig att någon faktiskt blir diagnostiserad genom ett dopingprov utan att hon tidigare känt till sjukdomen. Om någon vet med sig att man inte tagit några testosteronsprutor och ändå för ett ”positivt” dopingresultat, bör kvinnan begära att hon undersöks för att ta reda på orsaken till förhöjda testosteronnivåer. Detta kan förekomma även vid andra tillstånd än CAH.