Olika symptom och CAH

Kramp i vaderna – kan det ha samband med CAH?
Kramp kan man få av salt- och vätskerubbningar. Det kan vara idé att kontrollera Florinef dosen, renin koncentrationen samt natrium och kalium.

Om barnet drabbas av undertemperatur >35 grader, blir kallsvettig och blek, vad beror det på?
Det kan vara en hypoglukemiepisod. Det bästa vore att kontrollera blodsockret vid ett anfall för att få diagnosen säkerställd.

Har bastubad någon inverkan på saltbalansen i kroppen? Hur påverkas CAH-sjuka av en värmebölja?
Jag har ingen personlig information om CAH-patienter mår dåligt av bastubad eller värmebölja. Här kan medlemmarna i CAH-föreningen bidra med kunskapen genom att rapportera iakttagelser! Om samma rapporter kommer från flera håll ligger det nog sanning bakom. Är det en viktig fråga får man sedan försöka göra regelrätta studier för att bekräfta sambandet.

Finns det större risk att drabbas av andra sjukdomar för att man har CAH?
CAH är en specifik, isolerad sjukdom som beror på en skada på en specifik gen. Inga andra sjukdomar är kopplade till denna genskada. De symtom man kan få p.g.a. brist p kortisol och aldosteron är ju en del av samma sjukdom. Det har faktiskt spekulerats i att anlaget för CAH, tvärtom medför några (okända) fördelar, eftersom sjukdomen inte har dött ut av sig själv!

Jag har läst att personer med CAH kan få blodsockerfall. Vad är det egentligen?
Kortisol är ett av de hormoner som håller blodsockernivån i blodet uppe. En kortisolbrist kan därför ibland orsaka alltför lågt blodsocker, men det är ganska ovanligt vid CAH.

Min son får lätt blåmärken. Beror det på medicineringen med kortison?
Nej, inte om kortisonmedicineringen sker i lämplig underhållsdos.