Prenatal behandling

Finns det risk för missbildningar hos barnet när mamman behandlas med kortison under graviditeten?
Det finns inget samband mellan missbildningar och kortisonbehandling prenatalt.

Bör övriga ”friska” inom familjen testa sig?
Eftersom anlagsbärare inte har några symtom, tycker jag att det är onödigt att friska familjemedlemmar testar sig. Eftersom anlagsbärarfrekvensen i Sverige torde röra sig omkring 1 på 50 är det ganska liten chans att friska syskon till ett CAH-barn kommer att få egna barn med CAH tillsammans med en obesläktad bärare (cirka 1 chans på 200).