Vuxna med CAH

Med tillåtelse av dr Gerard Conway har Riksföreningen för congenital adrenal hyperplasia fått möjlighet att översätta ”Information Booklet For Adults With Congenital Adrenal Hyperplasia” till svenska. Arbetet har utförts av Annika Ohlsson och innehållet är faktagranskat och anpassat till svenska förhållanden av professor Kerstin Hagenfeldt, Karolinska Sjukhuset, Stockholm och professor Martin Ritzén, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm.

Vi är väldigt tacksamma att vi har fått tillåtelse att använda dr Gerard Conways material. Det har tidigare inte funnits någon information i Sverige som varit riktat till den vuxna CAH-patienten. Vår förhoppning är att detta häfte skall vara till stor hjälp, inte bara för den vuxna CAH-patienten utan också för föräldrar som har barn med CAH som närmar sig det vuxna livet så att de kan vara förberedda på vilka funderingar deras barn kan ha om sin sjukdom och dess följder.