Prenatal behandling

Prenatalbehandling, d v s behandling av ett foster med CAH under graviditeten, sker genom att mamman får äta dexametason (Decadron®). Kortisonet går över till fostret och hämmar fostrets binjurebark. Målsättningen med behandlingen är att förhindra virilisering av flickfoster med svåra former av CAH. Behandlingen måste påbörjas tidigt, redan i 7-8 graviditetsveckan eftersom de yttre könsorganen bildas tidigt. Genom denna tidiga behandling undviker man en slutning av blygdläpparna hos det kvinnliga fostret. En slutning av blygläpparna kan inte ske efter graviditetsvecka 14. Eftersom klitoris påverkas av androgener under hela livet måste mamman fortsätta med sin kortisonbehandling under hela graviditeten.

De som är aktuella för behandling är familjer där det redan har fötts ett barn med svår form av CAH. För att avgöra om behandlingen måste fortsätta under graviditeten görs en chorionvillibiopsi (moderkaksprov) i graviditetsveckan 10-11. På detta prov utförs könskromosombestämning. Visar provet att fostret är en pojke eller frisk flicka avslutas behandlingen, men visar det att det är en sjuk flicka får mamman fortsätta med sin kortisonbehandling graviditeten ut.

Behandlingen har använts världen över sedan mitten av 80-talet för att effektivt minimera virilisering av flickor med CAH. Dock är behandlingen fortfarande ansedd som experimentell och de långsiktiga effekterna av den är oklara. I Sverige har behandlingen använts sedan 1985 och sedan 1999 inom ramen för en klinisk studie, PREDEX, med långtidsuppföljning av mödrar och barn. Sedan 2010 har man i Sverige gjort ett uppehåll med inklusion till studien tills dess att man vet mer om de långsiktiga effekterna.