Pojkar och män med CAH

Blir CAH-barnen tjockare än sina kompisar?
En biverkning av kortisonöverbehandling är viktökning. Får barnet för mycket kortison är det risk att barnet också blir kraftigt. För att se om patienten är välinställd mäter man pregnantriolutsöndringen i urinen under ett dygn. Värdena bör vara enligt tabellen. Att pojkar kan ligga ganska högt i sin utsöndring beror på att testiklarnas produktion av testosteron dränker binjurebarkens ”obetydliga” produktion.

Blir CAH-barnen kortare än normalbefolkningen?
Det har visat sig genom studier att både pojkar och flickor som behandlats på 70- och 80-talet eller tidigare blivit cirka 10 centimeter kortare än genomsnittet.

Kan man få hypertoni (högt blodtryck) av Florinef?
Hypertoni kan vara en följd av för hög dos Florinef, men det är viktigt att utesluta andra faktorer som t ex ärftlig benägenhet för hypertoni. Florinef behandling styrs med hjälp av blodtryck samt renin koncentrationen i blodet. Om Florinef dosen är för hög blir renin koncentrationen låg. Därför är det önskvärt att renin koncentrationen inte pressas ner för mycket utan ligger inom referensområdet.

Ökar risken att få diabetes (sockersjuka) om man har CAH?
Det finns inget samband mellan diabetes och CAH. Däremot kan en latent diabetes blomma upp av kortisontillförsel.

Finns det någon biverkan av långvarig, men korrekt medicinering?
Tyvärr att det ofta mycket svårt att imitera den naturliga insöndringen av kortisol med ”korrekt” medicinering. Kroppen kan normalt insöndra kortisol i korta pulser, anpassade efter behov och tid på dygnet. Detta kan man aldrig imitera perfekt med tabletter. Den relativa kortvuxenhet, minskad bentäthet och (hos kvinnor) minskad fruktsamhet som man ofta finner hos unga vuxna med CAH kan vara resultat av att man inte lyckats imitera naturen med tabletter.

Finns det andra mediciner som kan vara farliga i kombination med t.ex. Florinef och Cortone?
Nej, inte farliga, men en del krampmediciner, aktivt kol mm kan påverka nedbrytningen eller upptaget av kortison och Florinef. Tala med den läkare som skriver ut medicinen. Han kan slå upp ev ”läkemedelsinteraktioner”, som det heter.