Informationsbroschyr

Eftersom CAH är en så pass sällsynt sjukdom vet läkare och vårdpersonal ute i landet ofta lite eller inget om vad CAH är och innebär. Riksföreningen för Congenital Adrenal Hyperplasi har tagit fram en broschyr som innehåller grundläggande fakta om CAH som vänder sig till vårdpersonal. Här finns broschyren i Word-format, så att den går att ladda ner och skriva ut.
Klicka här för att ladda ner broschyren.