Frågor som rör män med CAH

Problemet med viktökning och andra biverkningar av kortisonbehandlingen kan påverka män lika mycket som kvinnor. Kort längd, vilket kan vara resultatet av svårigheter med att ställa in behandlingen av CAH under barndomsåren, kan vara ett särskild stor psykologisk belastning för män.

Det finns två viktiga långtidseffekter vid CAH som bara berör män, av vilka båda är resultatet av underbehandling med kortison. Dessa är infertilitet och förstoring av testiklarna. Om hämningen av binjurebarken är bristfällig kommer binjurarna att göra för mycket testosteron. Detta kan bero på att kortisondosen är för låg eller att tabletter har missats. I sådana fall känner hypofysen, som bland annat styr testiklarnas hormonproduktion, att testosteronnivån i blodet redan är hög, och drar ned på testiklarnas aktivitet. Tyvärr medför avstängningen av testosteronproduktionen i testiklarna också att spermier inte produceras i normala mängder och detta kan orsaka infertilitet. Spermieproduktionen återkommer vanligtvis om kortisonbehandlingen ökar vilket medför att testosteronproduktionen från binjurarna minskar så att testiklarna kan börja arbeta igen. Det kan ta åtskilliga månader för spermiemängden att öka efter en höjning av kortisondosen.

Testikelförstoring är en sällsynt följd av underbehandling och det tar lång tid av underbehandling för att detta skall inträffa. Testiklarna innehåller normalt några enstaka binjurebarkceller vilka förstoras om kortisolnivån i kroppen är låg. Denna förstoring försvinner vanligtvis om kortisondosen ökas. Ibland händer det att läkare vill ta prov från den förstorade testikeln för att försäkra sig om att det inte finns någon dold cancer. CAH orsakar inte cancer men det är lugnande att göra en kontroll.