Behandling av CAH

Vid behandlingen av CAH tillförs de hormon som barnet saknar, dvs kortison (vanligaste varumärke är Hydrocortisone) och i förekommande fall aldosteron (vanligaste varumärke Florinef). I ett tidigt skede kan barnet behöva koksalt. Aldosteron är svårt att dosera rätt. Eftersom det är stora risker med att låta bli att behandla med aldosteron behandlas alla barn som saltförlorare, tills motsatsen är bevisad. Det är ofarligt att ge aldosteron under ett år. Överdoserar man aldosteron under en mycket lång tid kan det ge högt blodtryck. En del barn kan senare i livet slippa ta Florinef-tabletter och istället salta mycket på maten.

Genom att samla urin kan man mäta halten pregnantriol och på så vis se om barnet får rätt mängd kortison. Det är viktigt att barnet är friskt och i normal aktivitet när urinen samlas. För att mäta behovet av aldosteron kan man ta ett blodprov och mäta halten renin. Vid t ex operationer, infektioner och brännskador behövs större mängder kortison än normalt. Dosen skall dubbleras vid feber 38-39 grader, tredubblas vid feber 39-40 grader. Är febern ännu högre bör läkare kontaktas. Det gäller också om barnet är magsjukt och man är osäker på hur mycket kortison barnet tillgodogjort sig. Kortison påverkar längd- och viktutvecklingen. Växer barnet för fort kan det bero på för lite kortison. Växer det för lite kan det bero på för mycket kortison.

En kvinna som tidigare fött ett barn med CAH kan få extra kortison under nästa graviditet, s k prenatal behandling. Kortisonet passerar moderkakan och förhindrar utvecklingen i manlig riktning av yttre könsorgan hos ett flickfoster.