ORDFÖRANDE HAR ORDET

Ett nytt föreningsår har startat. Nya möjligheter och utmaningar men mycket ser ut som det brukar. Föreningen fortsätter att jobba på som vanligt. Sommarens läger drog lite färre folk än vanligt. Lite synd, inte så mycket för min egen del, då jag kom själv, då familjen låg i feber hemma men att ni missade Johan Svenssons föreläsning som var kanon och den möjlighet detta ger för barnen att träffa andra som har samma sjukdom. Johan hade även en egen föreläsning/samtal med barnen.

I den stora världen händer lite oroande saker. Allt fler av de erfarna CAH läkarna verkar koncentreras till Karolinska och det utarmas i övriga landet. Anledningar är många men det är något läkarkåren har uppmärksammat och en diskussion pågar. Samtidigt kan man inte neka någon att söka tjänster vid Karolinska som ändå är vårt största sjukhus och där forskningen är starkas.

Året som kommer nu innehåller de vanliga delarna som Vinterläger för ungdomar och vår sommarträff som 2018 kommer vara i Jämtland. Vidare kommer Ågrenska stiftelsen arrangera en familjevistelse i januari 2018 för CAH-familjer. Under senaste året har vi varit remissinstans för frågar som har med könsidentitet och när ska man göra kirurgi på flickor. Det verkar finnas en strömning inom HBTQ rörelsen där man vill förbjuda kirurgi vid DSD frågeställningar. I Danmark har detta skapat debatt och vi följer dessa frågor.

Johan Brask