INFORMATION TILL ER SOM HAR APL HYRDROKORTISONKAPSLAR.

OBS Nytt läkemedel i maj månad. Alla måste ha nya recept.

Ett nytt läkemedel är på väg in på svenska marknaden, Alkindi. Detta är ett Hydrokortisonpreparat för barn, i mängderna 0,5 mg; 1 mg; 2 mg och 5 mg. Alkindi har den fördelen att det är dragerat granulat och smakar inget. Alkindi kommer i kapslar som är 25 mm långa (Kapselstorlek 00) för att de ska vara lätta att öppna och hälla ut innehållet. Det medför det att de blir svåra att svälja vilket ska helt undvikas för mindre barn då de kan kvävas. Kapseln går att svälja, det är storleken som är begränsningen.

I och med att detta läkemedel är godkänt av TLV så kommer APL att upphöra med sin tillverkning och extempore tillverkning av hydrokortisonkapslar när Alkindi når den svenska marknaden. Detta medför att alla måste få nya recept. Det är dock ännu ej möjligt att få det nya läkemedlet (troligt datum ca 20/5). ALP producerar tills Alkindi finns att få. Man väntar på den svenska förpackningen. Alkindi produceras av Diurnal UK www.diurnal.co.uk (som också gör Chronocort), och distribueras av AnthropPharma i Sverige.

Från tillverkaren sida säger man att man designat kapslarna så stora för att underlätta öppnandet av dem. Man har valt att fokusera på detta problem jämfört hur lätt det ska vara för äldre att ta dem. Då jag framförde våra åsikter om storleken (de som framkommit på Facebookdiskussionen) svarade han ” For those older children I take your point, and we will look at how best to support these in the future.”.

Kapseln kommer bara delvis vara fylld och nu när jag sett dem kan jag väl saga att de är nog lätta att hantera men kan nog bli lite bökigt innan man vant sig. Vidare är de lite stora för att få plats i de mindre dosetterna.

Huvudsaken är nu: att inte vara ute i siste sekunden med att beställa sina mediciner, om det är så att Alkindi har kommit, måste ni ha nya recept.

Nedan följer information om Alkindi från AnthropPharma.

Johan Brask

CAH föreningen

ALKINDI

Alkindi (hydrokortison) är ett nytt läkemedel för barn med binjurebarksinsuffiens. Vid binjurebarksinsufficiens bildas inte tillräckligt av det livsviktiga hormonet kortison. Binjurebarksinsufficiens kan leda till akut addisonkris, vilket är ett livshotande kortisonbristtillstånd, som ger långsiktiga problem, som till exempel förändringar i tillväxt och könsutveckling. Registreringen är enligt EU ́s barnförordningen som syftar till att förbättra hälsan hos barn tex genom att underlätta behandlingen och säkerheten av de läkemedel som används för barn.

Alkindi innehåller den aktiva substansen hydrokortison och är avsett för ersättningsbehandling hos spädbarn, barn och ungdomar (från födseln till 18 års ålder). Alkindi finns som kapslar och innehåller granulat. Kapslarna öppnas och granulatet placeras i barnets mun, på en sked eller om barnet kan äta mjuk mat (t.ex. yoghurt eller fruktpuré). Den rekommenderade dosen varierar från 8-15 mg hydrokortison /m2 kroppsyta och dag beroende vilken typ av binjurebarksinsufficiens patienten har. Dygnsdosen kan delas upp på 3-4 doseringstillfällen.

Den behandling dessa patienter får i dag är extemporeläkemedlet Hydrokortison APL 1 mg eller 2,5 mg. APL ́s extemporeläkemedel kommer att avregistreras. Alkindi finns i följande styrkor 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 5 mg granulatkapslar. Detta innebär att behandlande läkare har större möjlighet att individualisera behandlingen. Hållbarhetstiden är 30 månader från tillverknings datum.

Alkindi ingår i läkemedelsförmånen.

Ref. TLV. Begränsningar: Subventioneras endast för vilka tablettbehandling inte är lämplig.

Produktinformation/bipacksedel i FASS:

Alkindi (hydrokortison)RX. H02AB09, Granulat i kapslar avsedda att öppnas 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 5 mg. Förpackningsstorlek: 50 kapslar. Indikation: Ersättningsbehandling vid binjurebarkinsufficiens hos spädbarn, barn och ungdomar (från födelsen till < 18 års ålder). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 (SPC 08/10/2018). Patienter med dysfagi eller prematura spädbarn som ännu inte börjat inta peroralt. Särskilda varningar: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Kapseln får inte sväljas, kvävningsrisk. Hållbarhet: 30 månader, efter första öppnandet: 60 dagar. Enligt SPC 08/10/18.

Fullständig information och pris se FASS.se.

Anthroppharma AB, Berga Backe 2, 182 53 Danderyd. info@anthroppharma.com