Anmälan CAH dagen på Karolinska 18/3

Anmälan görs på följande länk senast den 10/3

Lokal: Karolinska Solna, Elevhemmet, Ligger på baksidan av apoteket vid huvudingången.

Karta blir utskickat ca 1 vecka innan tillsammans med  program och lunchmeny

 

Program

9-10

Samling, kaffe

10-11

CAH bakgrund                                                  Anna Nordenström

Behandling

11-12

Registerstudier CAH                                      Anna Nordenström

Frågor

12-13 Lunch

13 -13.30

Predex , vad studeras?                                  Svetlana Lajic

13.30-14.00

Psykologiska test,                                           Anton Gezelius

hur gör man och vad betyder det?

14.00 14.30

kaffe

14.30-15

Kognitiv uppföljning,                                     Svetlana Laji

barn med DEX

Kognitiv uppföljning,                                     Leif Karlsson

vuxna  med CAH

1515.15.30

dsd-LIFE,  första resultat                             Anna Nordenström

Kostnad Fritt för medlemmar, 150 kr för icke medlemmar. Lunch och kaffe ingår.

 

Vid frågor Kontakta Johan Brask

johan.brask@gmail.com

0730-528992